Styrelsemedlemmar 2021-2022

Mikael Forsberg   

Gunilla Svedlund  

Kent Högström     

Torbjörn Svedlund    

Jan Mossberg     

Margot Högman  

Margareta Harbom   

stensotan1950@gmail.com   

Ordförande

Vice Ordförande

 Kassör/ Vicevärd

Sekreterare

Suppleant

Suppleant

Suppleant