Historik Brf Stensötan

(Intervju med förste kassören Nils Fredriksson, 91 år och ekonomisk förvaltare Kerstin Rockner i april 2011 av Inger B Kumm.)

Husen på Polhemsgatan byggdes av Sandvik 1950, då de ville ha flera bostäder. De två första åren hade Diös förvaltning, sedan tog Sandvik över gm Nils Fredriksson. Han var kassör 1952 till år 2000. Byggkostnaden 1950 var 3,5 miljoner. Även tomter utmed Storsjön sålde Sandvik för 100:-/st.

Så kom nya lagar och Sandvik sålde sina hus. Nils Fredriksson skötte hela den ekonomiska förvaltningen via Sandvik, så det kostade inte föreningen något. Nils blev pensionär 1979 men fortsatte med den ekonomiska förvaltningen till juli 2001. Han var alltid med på styrelsemötena. Kerstin Rockner tog över i juli 2001.

Reparationer gjordes under de 50 åren när det behövdes. Det var Jernverkets bostadsavdelning som såg till husen. Det hade inte gjorts någon underhållsplan. I början behövdes det inte då husen var nya. Redan 1976 började taken repareras. 1987 dränering av husgrunderna och alla fönster byttes. Nils såg till att statsbidrag kunde utnyttjas.

Först eldade man med koks och kol, sedan olja och nu fjärrvärme, som installerades på 1970-talet. Då byttes också vissa element ut.