Underhåll

Nedan finns information om underhåll som genomgåtts under åren som gått.

 • Installation av fjärrvärme 1976

 • Fönsterbyten 1987

 • Byte av termostater, stamventiler 2000-2001

 • Elledningar i samtliga lägenheter 2002

 • Stambyte/ Badrumsrenovering 2003-2004

 • Målning av samtliga trapphus 2005-2006

 • Byte av elledningar 2006

 • Kabel-TV, IP-telefoni och bredband 2006

 • Miljöhus 2007

 • Takarbeten 2008

 • Markarbeten 2008

 • Takbyte samt isolering takkupor 2010-2011

 • Byte av innerdörrar, postfack 2012

 • Mögelsanering golv gillestuga 2012

 • Entrebelysningar 2012

 • Undercentral 2012

 • Injustering värmesystem 2013

 • Nytt golv gillestuga 2013

 • Radonmätning(utan anmärkning) 2013

 • Byte, inglasning balkonger 2014

 • Stuprörsseparering 2014

 • Markarbeten asfalt, grön yta 2014

 • Byta termostater element 2015

 • Rensa frånluftskanaler 2015

 • Målning av fönster 2017 

 • Fiber-TV och bredband (250/250 Mbit) 2020

 • Byte av Stenkista 2022

 • Asfaltering innergården Tulegatan/Polhemsgatan 2022

 • Laddstolpar innergården Tulegatan/Polhemsgatan 2022

 • Upprustning av alla skyddsrum 2023